Інформаційні технології в туризмі

admin Інформаційні технології

Інформаційні технології в туризмі

Інформаційні технології в туризмі. Однією зі сфер широкого застосування комп'ютерних інформаційних технологій є туристичний бізнес, який є однією з активно розвиваючихся сфер економіки, і являє собою високонасичену інформаційну область, де збір, зберігання, обробка та передача інформації є найважливішою і необхідною умовою функціонування підприємства.

Інформаційні технології в туризмі

В сучасних умовах інформатизації та комп'ютеризації швидкий розвиток туристичного бізнесу вимагає нового підходу до обробки інформації і процесу прийняття рішень. Діяльність організаційних систем в туристському бізнесі, супроводжується процесом генерації великого обсягу інформації та вимагає оперативної обробки даних для прийняття рішень, може ускладнюватися цілою низкою чинників, таких як передача неповної, неточної або помилкової інформації, мінливість характеристик і умов функціонування самих систем, наявність людського фактора, участь людей, що володіють свободою дії.

Аналіз існуючого програмного забезпечення для туристських підприємств показує, що переважна маса програм надає можливість для введення, редагування та зберігання інформації про тури, готелі, клієнтів, розклад транспортних засобів і надходження заявок. Всі вони без винятку дають можливість друкування безліч різних документів - від анкет, ваучерів і списків туристів до опису готелів, турів і т.д. Більшість програмних продуктів дозволяють контролювати оплату турів, друкувати платіжні документи, вести облік місць у готелі, на транспорті. Однією з важливих функцій подібних програм є також автоматичний розрахунок вартості турів з урахуванням індивідуальних і групових знижок, комісійних, курсів валют і інших чинників.

Що ж стосується такого важливого напрямку у використанні сучасних комп'ютерних технологій, як аналіз діяльності фірми, допомога в прийнятті рішень, то слід зазначити, що системи такого роду ще не знайшли належного застосування, хоча їх створення є, безумовно, актуальним.

Застосування інформаційної технології в туристському процесі поліпшує керованість (прискорюються цикли управління), забезпечує зростання інтелектуальних можливостей всієї системи управління, покращує якість управління за рахунок системи використання банків даних, експертних систем та прогнозу прийнятих рішень.

Основним напрямком діяльності туристської організації є процес розробки та просування туристичного продукту на ринок.

Процес розробки нового туристичного продукту є найбільш відповідальним, саме цей етап потребує створення програмного продукту, що забезпечує інформаційну підтримку процесу прийняття рішення. Для прийняття рішення найбільш важливим є: по-перше, швидкість процесу прийняття рішення, по-друге, обгрунтованість вибору маршруту, транспортних засобів, місця проживання тощо, для чого необхідне створення моделі, що дозволяє варіювати можливі варіанти маршрутів, прораховувати найбільш вигідні, здійснювати цінове опрацювання, прогнозувати попит і популярність нових турів, проводити модельний експеримент, що імітує «експериментальний заїзд».

Успішне функціонування фірми на ринку туристського бізнесу практично немислимо без використання сучасних інформаційних технологій. Специфіка технології розробки та реалізації турпродукту вимагає таких систем, які в найкоротші терміни надавали б відомості про доступність транспортних засобів та можливості розміщення туристів, забезпечували б швидке резервування та бронювання місць, а також автоматизацію рішення допоміжних завдань при наданні турпослуг (паралельне оформлення таких документів, як квитки, рахунки і путівники, забезпечення розрахунковою і довідковою інформацією та ін.) Це досяжно за умови широкого використання в туризмі сучасних комп'ютерних технологій обробки і передачі інформації.

Ось і все про інформаційні технології в туризмі, також ви можете почитати про застосування інформаційних технологій в туризмі.

Вконтакте
Pinterest